Naturpleje der giver pote

 

Jeg havde fredag morgen, den herligste oplevelse af, hvordan naturpleje giver pote.

Vi bor med udsigt over en dejlig sø og Skals Ådalen, med store engarealer. Det vil sige, at på grund af ændrede driftsformer i landbruget, gror engene mere og mere til i tagrør og pile buske. Men de sidste tre år er der sket ændringer, flere arealer er i samarbejde mellem lodsejere, Viborg Kommune og en privat dyre holder, blevet ryddet for pile buske og hegnet, så der nu græsser Dexter kvæg.

 

Det bevirker, at store arealer nu bliver afgræsset, så tagrørene efterhånden bliver gnavet ned, og kreaturerne træder små vandhuller i den bløde mosejord, så der står små pytter med vand, hvor i der lever snegle, orme og insekter, som er føde for mange fugle, specielt vadefugle.

Så nu yngler Bekkasinerne her igen, efter mange års fravær, og lige nu myldrer det med Bekkasiner på træk. Går man en tur gennem arealerne, kan der sagtens lette 25 Bekkasiner. Så her kan man da sige at det er Naturpleje der giver pote.

Lige nu efter al den regn vi har fået hen over sommeren, så er vandstanden i Skals å mere end en halv meter over normalen, så vandet kan ikke løbe  ud af søen, så store dele af arealerne er oversvømmet, det tiltrækker også vadefugle og ænder.

For tre år siden var hele dette areal overgroet med Tagrør og Pilebuske

Gråænderene lod sig også lokke af det gode “Snadrevand”

Den bedste oplevelse havde jeg som sagt fredag morgen, hvor jeg sad på en træstub, under mit camouflagenet, og ventede på at Bekkasinerne skulle komme tæt nok på, hvilket de ikke gjorde, så landede der kun 10 meter fra mig, en Svaleklirre, sådan en har jeg aldrig set før, det er en utrolig flot og elegant lille vadefugl.

Svaleklirren er en meget speciel fugl. Vadefugle er normalt knyttet til vand, også når de yngler, det foregår som regel i græsset, mellem tuerne i vådområder. Men ikke Svaleklirren, den yngler meget gerne i nåleskov, og helst i forladte Drosselreder, gerne over 5 meter oppe. Når ungerne er udruget, forlader de efter et døgn, reden, ved at hoppe ud over kanten, hvor efter forældrefuglene tager dem med til den nærmeste sø eller vådområde.

Related posts

Leave a Comment