Nationalpark Thy- en fantastisk naturperle

 

 

 

Nationalpark Thy- en fantastisk naturperle, hvor vi i de seneste år har tilbragt adskillige weekender. I de seneste par år faktisk en hel uge i september, hvert år. Hver gang er det lige fascinerende, og der er stadig store områder vi slet ikke har set endnu, for det er et kæmpe stort naturområde.

Nationalpark Thy strækker sig fra sydspidsen af Agger Tange mod syd, til Hanstholm mod nord, en strækning på ca. 55 km. Fra kysten og ind i landet varierer bredden fra 5 til 12 km. Og har et areal på 244 Km2. Det er Danmarks første nationalpark, oprettet i 2008.

Naturindholdet i nationalparken er stort, her findes Vesterhavskyst, klitter, klithede, næringsfattige moser/vådområder, søer, Kalkrige kystskrænter og klitplantager med overvejende nåletræer, men også løvtræer hist og her.

Tved Klitplantage.

Her findes masser af markerede vandreruter og cykelstier, primitive overnatningssteder med shelters og bålpladser, fugle og udsigtstårne. Der findes også flere fine campingpladser.

Men Nationalpark Thy er mere end natur, her findes også kultur, med små hyggelige kystbyer, som er gamle fisker samfund. Der er det idylliske Stenbjerg Landingsplads med de gamle fiskerhuse. Der er Klitmøllers ”Cold Hawaii”, eller Nr. Vorupørs Havnebad og Akvarie, eller helt mod nord, Hanstholm med de gamle tyske fæstningsanlæg og en særdeles aktiv fiskerihavn.

Jeg har tilbragt mange timer nede omkring Agger Tange, og den lavvandede lagune øst for tangen, med at fotografere fugle. Her er der et helt fantastisk fugleliv, med tusinder af Ænder, Gæs, Blis høns og Svaner, samt lige så mange tusinder af forskellige Vadefugle. I år var vi her oppe 14 dage senere end sidste år, så i år var antallet af Vadefugle ikke nær så stort som sidste år.

Sandløbere.

Strandhjejle.

Islandsk Ryle.

 

Området omkring Lodbjerg Fyr har jeg også tilbragt meget tid i, det er fantastisk bare at vandre ud i det næsten endeløse klitlandskab, her kan man godt føle sig lidt ”Palle alene i verden”. En tur op Lodbjerg Fyr må man ikke snyde sig selv for, her er der en fantastik udsigt langs hele kysten og kystskrænten, ind over klitterne og Lodbjerg Plantage, ned mod Agger og Krik Vig, og mod øst knejser den monumentale Vestervig Kirke på sin bakketop.

Lodbjerg Fyr.

Udsigt fra Lodbjerg Fyr.

Det sidste par år har vi også besøgt Ålvand Klithede, som ligger lidt nordøst for Nr. Vorupør. I år vandrede jeg fra Faddersbøl Mølle, ad stien ind over heden. Her om efteråret kan heden godt virke lidt kedelig, når man står på en klittop, og skuer ud over den brune og grågrønne flade, men så blinker de små Lobeliesøer, som ligger spredet på heden, i forskellige blå nuancer. Her oplevede jeg også Havørnen komme glidende majestætisk ind over søerne på jagt efter mad, og det skaber voldsom panik i de flokke af gæs og ænder som ligger i søerne og moserne. I år lykkedes det mig at finde den smukke knaldblå Klokkeensian, jeg tror ikke man kan finde en blomst der er mere blå.

Faddersbøl Mølle.

Klokkeensian.

Hvert år er vi i Tved Klitplantage, for at plukke Kantareller, og se om der er Traner og Kronhjorte i Hanstedreservatet. Der er ikke adgang til det inderste af Hanstedreservatet, der er total adgangsforbud, men fra udsigtstårnet i klitplantagen, er der en fantastisk udsigt over reservatet og kysten.

Udsigt over Hansted Reservatet.

 

I år var et rigtigt godt svampe år, der var svampe overalt i plantagen, men vi er ikke så trænede svampesamlere, så vi ”nøjes” med kantareller og Karl Johan svampe. Karl Johan var der ikke så mange af, men Kantareller fandt vi rigtig mange af, da de var rensede, var der måske omkring fem liter, og flødestuvede Kantareller er virkelig en himmerigsmundfuld.

Kantarel.

Dagens høst.

Skulle du nu have fået appetit på at opleve Nationalpark Thy, så følger her et par links, hvor du kan læse meget mere om hvilke fantastiske oplevelser der ligger og venter.

http://nationalparkthy.dk/

https://www.facebook.com/groups/58253818134/

Related posts

Leave a Comment