Liv ved bækken

Der er Liv ved bækken, masser af liv!

Når jeg her ved vintertide, bevæger mig rundt dernede, er der masser af muligheder for at opleve det, både over og under vandet.

I al den tid jeg kan huske, har der hver vinter stået i tusindvis af fisk i store stimer i bækken, der er så mange at når de bliver forskrækkede, danner de ”kugler” som man ser det på TV, når de viser undervandsoptagelser ude fra havet. Det er hovedsageligt Skallere, Aborrer og Brasner som står der, og de udgør et stort fødepotentiale for Odderne, som der er en del af her, men også Skarverne har fået øje må ”Spisebordet”, og Isfuglen har et uudtømmeligt spisekammer her ved bækken.

Suder
Sandarter

Af og til tager jeg mit fiskenet med, bare for at se hvad der gemmer sig af fisk i dybet, i de sidste uger har jeg prøvet det nogle gange, og det med et overraskende resultat. Fordi mængderne er så store for øjeblikket, jeg kan sagtens fange 3 – 5 kg. pr. gang. Men også fordi der er rigtig mange Sandarter på 20 – 25 cm. Nu har jeg iagttaget fiskene i bækken, stort set hele mit liv, men aldrig før har jeg mødt Sandarter, derudover var der forleden også en Suder på ca. 20 cm. sådan en har jeg ikke set siden jeg var knægt, og da kun en enkelt gang, så det er lidt vildt.

Jeg har optaget en lille video af mit fiskeri, du kan se her over.

Isfuglen.

Men der er også masser af liv oven vande, så sent som i går, stod jeg dernede, og pludselig kom Isfuglen flyvende som en blå raket, mellem pilestammerne, den passerede mig i kun en meters afstand, det er helt utroligt den kan nå at manøvrere mellem stammerne, med den fart den har på.

Lille Lappedykker

Den lille lappedykker, ses også næsten hver dag, her i vinteren, det er en charmerende men sky lille fugl, når den bliver forstyrret, siger det bare ”plump” og så er den væk under vandet, og kan så dukke op igen, langt fra hvor den dykkede.

Den sky Vandrikse.

Vandrikser er der også masser af, jeg hører dem pusle rundt i tagrørene, indimellem udstøder de deres gennemtrængende ”grisehyl”. Forleden var jeg heldig, jeg havde sat mig i et lille camouflagetelt, og efter en god times venten, kom belønningen, Vandriksen kom gående på en bræmme døde siv som lå på tværs af bækken, det er sådan en oplevelse man kan leve højt på længe.

Mårhunden ser lidt charmerende ud, men skindet bedrager!

Men intet paradis uden ”slanger”, her er ”slangen” et lille firbenet dyr, nemlig Mårhunden, den har jeg observeret her gennem det sidste halve års tid, den er desværre en stor trussel mod en stor del af rørskovens ynglefugle, idet den æder deres æg og unger. Jeg fik et billede af den. På trods af dens unoder, må man jo sige, den ser lidt charmerende ud.

Det seneste par uger, har jeg haft gang i et større projekt nede ved bækken. Langs store dele af bækken gror der piletræer, nogle af dem rigtig store. Gennem årene er nogle af dem blevet så store, at de tunge stammer, langsomt har bøjet sig ned i og under vandet. Så der ligger en hel del stammer på op til næsten 30 cm. tykkelse, og de udvikler nogle kæmpe klumper af meget finmaskede rødder, så stammer og rødder udgør en stor barriere, som bremser vandet, så vandstanden er en del forhøjet. Det bevirker, som forrige sommer, hvor der var ekstremt vådt, at der ved store nedbør, opstår store op stuvninger af vand fra Skals Å, som kan bevirke, at de ynglefugle der har deres reder på jorden i rørskoven, risikerer at få oversvømmet deres reder. Det drejer sig om Rørdrum, Vandrikse, Skallesluger, Lappedykker, Rørhøg og ænder og gæs.

Så er jeg gået igang med at fælde piletræer

Derfor er jeg gået i gang med af save disse stammer ned, og få dem hevet op af vandet, det er lidt af en opgave skal jeg hilse og sige, men heldigvis kan jeg jo samtidig nyde livet rundt om mig, i går, medens jeg lige skulle stå og hvile mig, kom der en lille Rødhals, som hoppede nysgerrigt rundt om mig, mellem grenene, den var meget tillidsfuld.

Rødhals

Så- jo der er Liv ved bækken.

Leave a Comment