Fugletur i Vejlerne

 

Fugletur i Vejlerne.

Vi har brugt de sidste fem dage på en Fugletur i Vejlerne. Vil man gerne opleve mange fugle, så er Vejlerne et rigtig god sted at besøge.

Vejlerne er beliggende mellem Fjerritslev og Thisted, og er et kæmpe område, som ejes af Aage W. Jensens Naturfond. Naturfonden har etableret ikke mindre end 6 forskellige skjul og tårne, hvorfra man kan observere det store fugleliv.

Vi tilbragte to morgener i det der hedder ”Krab tårnet”, som ligger østlig i Vejlerne, her har man en fin udsigt over Bygholm Vejle og en del af Selbjerg Vejle. Her kommer der tusinder og atter tusinder af gæs på træk, specielt Bramgæs og Kortnæbede Gæs optræder i kæmpeflokke. Men også flokke af Hjejler og forskellige Ryler kommer i store mængder.

Rørhøgene boltrer sig i luften over Kærup Holme

Lige neden for tårnet så vi bl.a. Atlingænder, Krikænder, Gråænder Gravænder, Spidsænder og knarænder, og måske flere, det er sommetider svært at kende alle arter. Der går også masser af Grågæs spredt ud over Vejlen, de yngler her i stort tal.

Vi så også både Havørn og Vandrefalk, de gæster ret ofte området, og de kan virkelig skabe panik blandt alle de øvrige fugle.

Vi var også så heldige at opleve Blåhalsen, den sad i buskene lige uden for tårnets vinduer, men det var utroligt svært at få kig på den, endsige tage et billede af den, gennem virvaret af grene, som bevægede sig voldsomt i den stærke blæst, men det lykkedes. Den har for øvrigt en herlig sang, den kaldes også  Nordens Nattergal. Hør sangen her:  http://www.fuglestemmer.dk/blaahals/

Blåhalsen.

Vi var også alle dagene i Han Vejleskjulet og Kærup Holmeskjulet. I Han Vejleskjulet, kan man gå ad lange træbroer, ud over vandet, langt ud i den store rørskov. Herude sidder der mange Rørdrum og pauker, og man kommer virkelig tæt på dem, dog uden at se dem, men man kan høre deres dybe pauken, meget højt, det lyder som når man blæser i en flaske.

På hele turen så/hørte vi hele 61 forskellige fuglearter.

Vi var også oppe ved Bulbjerg, for at se Riderne, som er en måge der yngler på smalle klippehylder, så Bulbjerg er Danmarks eneste fuglefjeld. Det er rigtig flot når de smukke fugle flyver op i vinden langs skrænten.

Riderne på Bulbjerg.

Hele området, Vejlerne og Hannæs, er et meget flot område, med et særpræget fladt natur/kultur landskab (Vejlerne) og et meget mere kuperet landbrugsland (Hannæs) med udsigt over Limfjorden mod Mors og Hanklit.

“Plovmanden” tiltrækker Hættemåger.

Related Images

Leave a Comment