Et mylder af liv.

 

 

Et mylder af liv, har vi oplevet i Lille Vildmose, i den forløbne uge, henholdsvis torsdag formiddag og hele lørdag.

Der var tusinder af fugle, vi kunne på tæt hold iagttage flere eksemplarer af Lille Lappedykker, svømme rundt, og med et lille elegant hop, dykke ned under vandet, for så et øjeblik efter dukke op med en lille fisk, som hurtigt blev slugt.

Lille Lappedykker har fanget en fisk.

Smukke og elegante Hvidklirer

Den elegante vadefugl Hvidkliren, søgte føde på de tørlagte mudderflader, og nogle gange kom de flyvende lavt hen over vandet, med deres karakteristiske fløjten.

Der var også rigtig mange Dobbeltbekkasiner, både på jorden, men også rigtig mange i luften.

En hel del Knarænder søgte ivrigt efter insekter på vandoverfladen, de ser ikke ud af så meget, men er nemme at kende fra andre ænder, på deres noget ”febrilske” søgemønster.

Vi så også masser af andre ænder, bl.a. Krikænder og Gråænder, de lå der i kæmpeflokke.

Grågæssene komme ind i kæmpe flokke.

Men nogle helt specielle oplevelser havde vi med Grågæssene og Havørnene. På stubmarkerne nord for Vildmosevej, gik der mere end tusinde Grågæs, på et tidspunkt lettede de, og kom i store flokke og slog sig ned på vandet, under megen larm, der lå de så og badede og pudsede fjerdragten. Men pludselig tog pokker ved dem, og de gik på vingerne under stor larm, og sammen med dem lettede også i hundredvis af Viber og ænder. De havde fået øje på en Havørn, som majestætisk kom glidende ind over søen, på jagt efter middagsmaden. Den kredsede nogle gange rundt i området, men fandt tilsyneladende ikke noget bytte. Dette oplevede vi tre gange i løbet af søndagen, og om torsdagen var der på et tidspunkt to Havørne inde over.

Så går der panik i Grågæssene.

Så er det Havørnen der er på spil.

 

Om torsdagen var der også en stor flok Skestorke, spændende at se denne eksotiske hvide fugl med det brede næb, gå og søge føde i overfladen. Sølvhejren var også på besøg, det er en utrolig stor og smuk kridhvid Hejre, men både den og Skestorkene lettede og fløj væk, og om søndagen var de der ikke.

I løbet af sommeren har der været op til 250 Skestorke i Lille Vildmose

Den smukke Sølvhejre.

Nogle mindst lige så fascinerende fugle er Tranerne. Pludselig lyder deres trompeteren ud over mosen, så er det med at kigge op, for så kommer de glidende ind over søen, det er et utroligt flot syn, de virker helt majestætiske, specielt når de er landet, og spankulerer rundt på engen, en overgang var der faktisk optræk til lidt ”Tranedans” vi talte omkring 40 Traner på et tidspunkt.

Tranen er en virkelig imponerende fugl, som vækker opmærksomhed.

Det der gør det hele lidt sjovt, og lidt fantastisk er, at havde vi stået på samme sted for et år siden, havde vi kunnet se ud over store grønne græsfenner, med græssende Konikheste og Heckkvæg, men nu i dag, kan vi kigge ud over Birkesø.

Birkesø blev afvandet for ca. 250 år siden, i forsøget på at opdyrke Lille Vildmose, men efter at Aage V. Jensens Naturfond har opkøbt store dele af Vildmosen, i alt ca. 7.700 Ha. Er der sket store forandringer.

Efterfølgende har Naturfonden iværksat et kæmpe arbejde, med at sikre højmoserne, og genoprette Birkesø, og ikke mindst at sikre publikums adgang til at nyde arealerne og det fantastiske dyreliv. Store dele af arbejdet er foregået i samarbejde med EU og Aalborg Kommune.

Resultat af alle disse anstrengelser, resulterede så i, at man den 6. december sidste år, kunne hive spunsvæggen op, som bevirkede, at vandet nu igen efter 250 år, kunne strømme ind i Birkesø igen.

Derfor kan vi nu i dag, stå i et rigtig flot ”fugleskjul”.Her kan vi nyde et mylder af liv i den nydannede Birkesø, og stå i et virkelig funktionelt ”fugleskjul”. Hele siden der vender ud mod søen, er et stort panoramavindue, med ”envejsglas”. Så vi kan kigge ud på fuglene, men fuglene kan ikke kigge ind på os. Så de er helt uforstyrrede. Hele modsatte væg er dækket med Jens Frimers utroligt smukke tegninger af området, og af de fugle og dyr man kan træffe i og på søen.

Related posts

Leave a Comment