En sommerdag i “Mosen”

 

En lille beretning fra En sommerdag i “Mosen”

Onsdag morgen skulle der ifølge vejrudsigten blive solskin og lidt vind, så jeg besluttede at tage en tur i Lille Vildmose, med det vejr, kunne da kun blive en dejlig sommerdagdag i ”Mosen”.

Jeg kørte over færisten på Vildmosevej lidt efter solopgang, og havde kun kørt få hundrede meter, inden der stod en Elg 100 til 150 meter fra vejen, lidt for langt til at kunne få et rigtig godt billede af den. Imponerende det er den.

Jeg fortsatte op ad Ny Høstemarkvej, i håb om at støde på en Rørdrum, de skulle være ret aktive for tiden, idet de søger føde i vandhullerne langs vejen, til deres sultne unger. Men jeg så ikke en eneste, kun nogle få Rådyr og  en enkelt Rørhøg.

Jeg fortsatte hen ad Hegnsvej, her går de gamle vandfyldt gravebane mod nord. I foråret var der altid et vældig leben her, for her yngler masser af fugle, Gæs, Gråstrubet Lappedykker, Hættemåger, Svaner, forskellige slags ænder og vadefugle. Men i dag var der stille, de fleste fugles unger har forladt reden, der ligger kun nogle få Gråstrubede Lappedykkere som serverer mad til deres tiggende unger, der er også nogle grågæs som står og hviler sig på balkerne.

I kanalen som løber langs vejen kommer der et Knopsvane par, med deres unger, svømmende.

I de østlige ende af Hegnsvej, er gravebanerne ved at gro efter i pil og tagrør, så der er ikke ret meget åbent vand, her er der masser af liv, men det er svært at se, idet det meste foregår i ly af vegetationen, men jeg sidder et stykke tid, og iagttager en Lille Lappedykker ungfugl, som dykker efter føde, den er meget sky, så man skal være hurtig på aftrækkeren, for den dykker lynhurtigt.

På modsatte side af vejen går der en stor flok Store Regnspover, måske en 50 – 75 stykker.

På en hegnstråd sidder der en Rørspurv med næbet fuld af larver, som skal hjem til de ventende unger i reden.

Jeg vender bilen og kører ned ad Grønvej, her er der på begge sider af vejen store græsfenner, med græssende kreaturer og heste, her plejer der at være en masse liv af småfugle, og længere ned ad vejen også vadefugle m.m. og efter få meter, sidder der en Tornsanger på hegnet rundt om fangefolden, og det er i sandhed en sangfugl.

Da jeg har passeret svinget på vejen, går der ungfugle af både Rødben og Viber, medens forældrene nervøst svæver over dem og kalder. Ude i vådområdet står der seks Skestorke meget langt ude.

Lidt længere henne ad vejen går der Traner og søger føde i det høje græs, det er nogle imponerende fugle, allerede tidligt i morges, kunne jeg høre dem trompetere gjaldende ud over mosen, og de høres stadigvæk med mellemrum.

Jeg kører op til P-pladsen ved Rovfugletårnet, hvor jeg går ad den godt 1 km. Lange plankesti ud til tårnet, det meste af vejen står pile og birketræerne tæt langs stien, men med små lysninger ind imellem, her er der rigtig dejligt i det varme solskin. Oppe fra rovfugletårnet er der en fin udsigt den nordlig del af området, men ud over et enkelt rådyr, var der nu ikke meget liv at se.

Jeg kører ned til Portlandmosen, her går der også en plankesti, men det er ud over den kæmpestore højmose flade.

Så her går jeg en rundtur, og finder en hel del interessante ting. Der er masser af Rundbladet Soldug, en kødædende plante.

Der flyver en mængde små blå sommerfugle, det er Almindelig Blåfugl, de er meget svære fotografere med ”åbne” vinger, for det er kun der man kan se den smukke blå farve, for oftest sætter de sig med foldede vinger, men sådan er de nu også meget smukke.

 

Jeg finder også en hel del Tranebær, samt store mængder af Revling (Sortebær).

 

Det er endnu for tidligt for Guldsmede og Libeller, når den tid kommer lidt senere på sommeren så er der et mylder af dem på og langs med plankestien.

Men det blev En god dag i “Mosen”

Hvis ikke du kender Lille Vildmose, så kan det varmt anbefales at besøge området, der er så utroligt mange oplevelser at få, det uanset om man er til fugle, pattedyr, planter eller insekter. Men også kulturhistorien er interessant.

Et godt sted at starte, er Lille Vildmosecenteret, her kan man få information naturen i mosen. Historien om tørvegravningen, spagnumproduktionen og opdyrkningen fortælles på en spændende måde. Her følger et link til centeret: http://lillevildmose.dk/centret/

En anden god måde at se hvad der sker i mosen er på Facebook, der er der en gruppe der hedder Vild med Lille Vildmose, her er der et utal af flotte billeder fra mosen, og små historier til nogle af billederne. Her er der et link der til: https://www.facebook.com/groups/57486136494/?fref=t

Prøv det, og rigtig god fornøjelse.

 

Related Images

Leave a Comment